Jakako Logo

Podržavamo dalji razvoj održive i ekonomije zasnovane na deljenju resursa.

Razvijamo online platformu koja će omogućiti preduzećima i pojedincima da lakše i brže ponude, pronađu, provere dostupnost, rezervišu i plate opremu ili uslugu koja im treba i kada im treba.